Garantie CashBox

"Prin prezenta confirm ca am primit produsul in stare de functionare impreuna cu ghidul (manualul) de utilizare in limba romana. In cazul in care produsul dumneavoastra necesita servicii de garantie, va rugam sa il returnati magazinului de la care a fost achizitionat."

 

GARANTIA NOASTRA

Conform conditiilor prezentei Garantii Limitate, garanteaza ca acest produs nu are in momentul achizitionarii initiale de catre consumator defecte de design, de material sau de executie. Prezenta Garantie Limitata este valabila pe o perioada de 12 luni de la data achizitionarii initiale a produsului.

Pachetul contine:

CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI:

 1. Garantia se acorda de catre vânzator în conformitate cu legile române în vigoare la data cumpararii produsului, având durata medie de utilizare de 12 luni.
 2. Drepturiie consumatorilor sunt în conformitate cu prevederile legii 2003/449 privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata, astfel cum a fost modificata si completata si OG 1992/21. privind protectia consumatorilor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata, valabile la data cumpararii. Drepturile oferite prin legea consumatorului nu sunt afectate de garantia oferita.
 3. Cumparatorului i-a fost probata functionarea corespunzatoare a produsului si s-a explicat modul de utilizare. Cumparatorul a verificat inventarul de livrare al produsului inclusiv existenta manualului de utilizare în limba româna. Cumparatorul a luat la cunostinta de integritatea suruburilor si sigiliilor produsului.
 4. Fara a aduce atingere obligatiilor sale legale, vânzatorul garanteaza ca in cazul lipsei conformitatii produsului cu contractul de vânzare-cumparare. consumatorului i se va aduce produsul in conformitate cu contractul de vânzare-cumparare prin reparare sau înlocuire, in conformitate cu prevederile art.ll. din Legea 2003/449, fara plata, întelegând prin aceasta oricare si toate costurile necesare aducerii produsului in conformitate cu contractul de vânzare-cumparare inclusiv costurile postale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate si ambalare. Orice reparare sau înlocuire a produsului cauzata de lipsa de conformitate a acestuia cu contractul de vânzare-cumparare va fi facuta în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite în scris intre consumator si vânzator prin aceasta garantie, care nu va putea depasi un termen de 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vânzatorului lipsa de conformitate a acelui produs si a prezentat si predat efectiv acel produs vânzatorului în vederea repararii sau înlocuirii.
 5. Produsul livrat are în componenta piese electronice care necesita respectarea cu strictete a conditiilor de manipulare, transport, pastrare, punere în functiune, exploatare, întretinere si reparatii prevazute în manualul de utilizare.
 6. Urmatoarele situatii duc la scoaterea produselor din garantie:
  • Intervenţii sau reparaţii executate de persoane neautorizate de către producător;
  • Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de manipulare, transport, păstrare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere prevăzute în documentaţia ce însoţeşte produsul sau in condiţii ce contravin standardelor tehnice din România;
  • Deteriorările termice, mecanice si plastice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor de orice fel, vibraţiilor, intemperiilor sau neglijenţei în utilizare;
  • Folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decât cele aprobate de producător;
  • In cazul în care produsul prezintă urme de contact cu lichid.
  • Intervenţii neautorizate asupra programului (software) furnizat împreună cu aparatul;
  • Neconcordanţa între numărul de serie înscris pe certificat, cel înscris pe produs şi cel din programul (software) al produsului;
  • Schimbarea stării originale a aparatului.
 7. Nu fac obiectul garanţiei următoarele situaţii:
  • Defectele de orice fel apărute ca urmare a instalării sau folosirii unor programe (software) care nu au fost livrate de către producator;
  • Defectele de orice fel apărute ca urmare a uzurii în limite normale in urma folosirii produsului in condiţii normale.
 8. Perioada de garantie este de 1 an de la data cumpanirii produsului. Perioada de garantie se prelungeste cu timpul de nefunctionare scurs de la predarea produsului la service pâna la aducerea produsului in stare de utilizare normala si al notificarii în scris In vederea ridicarii produsului sau predarii efective a produsului catre consumator.
 9. In cazul efectuarii unei reclamatii în perioada de garantie, cumparatorul are obligatia de a prezenta produsul cu codul de securitate dezactivat, certificatul de garantie si documentul de plata in original eliberare la data cumparari.
 10. Pierderea certificatului de garantie si sau a documentului de plata determina anularea garantiei produsului.